LPS iestājas par iedzīvotāju tiesībām uz dažādiem saziņas veidiem ar VID

Vakar, 11. jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS), izskatot likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, atbalstu guva vairāki Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iesniegtie priekšlikumi. LPS ierosinājumi vērsti uz to iedzīvotāju pasargāšanu, kas ikdienā neizmanto elektronisko saziņu ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), bet tādēļ, paši to nezinot, var nonākt sodāmo lomā.

Savā atzinumā LPS norādīja, ka atbalsta valsts pārvaldes procesu elektronizāciju, atbalsta arī iedzīvotāju motivēšanu sazināties ar publisko pārvaldi un Valsts ieņēmumu dienestu elektroniski, tomēr vērsa uzmanību uz vairākām problēmām, kuras likumprojekts nerisina.

LPS uzskata, ka iedzīvotājiem, kuri nav saimnieciskās darbības veicēji un kuriem nav katru mēnesi vai katru ceturksni jāiesniedz deklarācijas VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā, nedrīkst uzlikt par pienākumu saziņai ar VID izmantot tikai EDS. Valsts ieņēmumu dienestam savas ziņas un lēmumi šādiem iedzīvotājiem būtu jāsūta tādā veidā, lai adresātu tie patiesi sasniegtu bez apgrūtinājumiem, tajā skaitā papīra formā uz personas deklarēto dzīvesvietu. Tāpēc LPS lūdza likumprojektu papildināt ar jaunu 7.2 pantu, izsakot pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: “Valsts ieņēmumu dienests izdoto administratīvo aktu (arī nelabvēlīgu administratīvo aktu) un citus lēmumus, dokumentus un informāciju nodokļu maksātājiem – juridiskai personai vai fiziskai personai, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, – paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vienlaikus par to nosūtot informāciju uz nodokļu maksātāja elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādīto elektroniskā pasta adresi un oficiālo elektronisko adresi, ja nodokļu maksātājam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”

LPS pauž gandarījumu, ka vakar Valsts sekretāru sanāksmē šis Pašvaldību savienības priekšlikums konceptuāli atbalstīts. Tas paredz, ka fiziskām personām, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, ir jābūt tiesībām jebkuru VID viņiem adresēto dokumentu saņemt ne tikai elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, bet arī savā dzīvesvietā papīra formā, uz ko LPS norādīja savā atzinumā.

Tomēr jāuzsver, ka visām fiziskajām personām, kuras ir kaut reizi pieslēgušās VID EDS sistēmai, tādējādi automātiski kļūstot par VID EDS lietotājiem (arī tiem, kuri gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ir iesnieguši ar palīgu starpniecību, piemēram, klientu apkalpošanas centros, jo paši nemāk lietot datoru), lai viņiem adresētos VID dokumentus saņemtu savā dzīvesvietā papīra formā, nevis elektroniski EDS sistēmā, sava vēlme ir jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumā.

Tāpat sanāksmē atbalstu guva LPS ierosinājums par iedzīvotāju tiesībām arī turpmāk iesniegt iesniegumu papīra formā atbilstoši Iesniegumu likumam. Jāpiebilst gan, ka administratīvajā procesā iesniegumus VID pēc šā likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumu pieņemšanas paredzēts iesniegt tikai elektroniski VID EDS sistēmā.

LPS arī ierosināja, ka gadījumā, ja fiziskā persona aktivizējusi oficiālo elektronisko adresi, VID dokumenti būtu jānosūta uz oficiālo elektronisko adresi (tieši paši dokumenti, nevis tikai ziņa par dokumentu esību VID EDS sistēmā). Tomēr šis lūgums netika atbalstīts.

“LPS atzīst Valsts ieņēmumu dienesta centienus modernizēt darbu un pāriet uz elektronisku saziņu ar iedzīvotājiem, tā taupot papīru un laiku, tomēr VID ir jārespektē fakts, ka ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir dators un ne visi Latvijas iedzīvotāji spēj lietot VID elektronisko sistēmu. Savukārt nodokļu reforma ir radījusi situāciju, kurā pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju var rasties gandrīz jebkuram iedzīvotājam. Tāpat ļoti daudziem iedzīvotājiem diferencētā neapliekamā minimuma dēļ var rasties (un jau ir radies) pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par parāda esību iedzīvotājiem, kas nemāk lietot elektroniskās sistēmas, pat ja viņi kādreiz ar konsultantu palīdzību ir aizpildījuši deklarāciju elektroniski, ir jāpaziņo papīra formā uz viņu dzīvesvietu, nevis ievietojot VID lēmumu VID EDS sistēmā,” uzskata LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere.

Spread the love

Pievienot komentāru