Meklē vai plāno meklēt darbu? Apgūsti darba meklēšanā noderīgas prasmes tiešsaistē, izmantojot NVA e-mācību moduļus!

Ikviens interesents, kuram ir interneta pieslēgums, jebkurā viņam ērtajā vietā un laikā var tiešsaistē apgūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču portāla E-apmācības sadaļā lietotājiem ir pieejami e-mācību moduļi “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” un “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, kas izstrādāti NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Lai veiksmīgi atrastu piemērotu darbu, ļoti svarīgi ir neapjukt un, darbu meklējot, rīkoties maksimāli efektīvi, zināt, kas, kā un kādā secībā jādara. Tiem cilvēkiem, kas meklē vai plāno meklēt darbu, NVA e-mācību moduļi piedāvā iespēju apgūt darba meklēšanas metodes, iemāca efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, noteikt prioritātes, izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, pareizi uzrakstīt un noformēt dokumentus, kas jāiesniedz darba devējiem.

NVA e-moduļa “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” mācību saturs ir sakārtots trīs sadaļās: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums ir 5 akadēmiskās stundas.

E-mācību modulis “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” iemāca gan pareizi sagatavot un noformēt darba meklētāja pieteikuma dokumentus, gan sagatavoties darba pārrunām ar darba devēju. Jūs uzzināsiet, kā jāveido CV saturs, kāda ir motivācijas vēstules nozīme un ar ko tā atšķiras no pieteikuma vēstules, kādā secībā motivācijas vēstule ir jāraksta un kā jānoformē. E-mācību modulis izskaidros, kas ir darba intervija, kādi ir darba intervijas jautājumu veidi, kā uz darba devēja jautājumiem atbildēt, kā ģērbties un uzvesties.

Efektīvas darba meklēšanas stratēģijas veidošanu attālināti mācījās kopumā 6939 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji: 2019.gadā – 996, 2020.gadā – 3052, 2021.gadā – 2142, bet šī gada 7 mēnešos – 749. Pārbaudes testu sekmīgi ir nokārtojuši 3339 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Motivācijas vēstules sagatavošanu un sagatavošanos darba intervijai attālināti mācījās kopumā 11017 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji: 2018.gadā – 3984, 2019.gadā – 3717, 2020.gadā – 1695, 2021.gadā – 1242 un šī gada 7 mēnešos – 379. Pārbaudes testu sekmīgi ir nokārtojuši 4600 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Atgādinām, ka attālināti mācīties, izmantojot NVA e-mācību moduļus, var ne tikai NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, bet ikviens interesents, kas vēlas apgūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas un prasmes. Lai uzsāktu mācības tiešsaistē, NVA CV un vakanču portālā ir jāautorizējas ar portāla Latvija.lv starpniecību. Attālināto mācību noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests. Pārbaudes testi ir pieejami tikai tad, kad ir iepazīts viss e-mācību moduļa saturs.

Spread the love

Pievienot komentāru