Rojā tiks pacelts pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs

Rīt, 1.jūnijā pl. 13.00 Rojas pludmalē tiks pacelts pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” zaļi balti zaļais karogs, kas apliecina, ka Rojas pašvaldības pārraudzībā esošā Rojas pludmale pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un to var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem. Jau kopš 2013. gada Rojas novada dome, aktīvi īsteno savu publisko dabas objektu pieejamības nodrošināšanu.

2018.gadā, par godu Latvijas Simtgadei, Latvijas Zaļā kustība, kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” izstrādāja jaunu dabas pieejamības sertifikātu – NaaC (“Nature Accessible” ang.). Sertifikāts balstās uz vairāku konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu ievērošanu dabas objektos. Tam ir divi līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir gandrīz pieejams, bet tomēr trūkst atsevišķi dabas pieejamības un universālā dizaina elementi, kas konkrēto objektu padarītu pilnīgi pieejamu un izmantojamu, kā arī zaļais sertifikāts, kas ar “NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu universālu tualeti.

Sadarbībā ar mūsu partneriem Coalition Clean Baltic un Latvijas Vides aizsardzības fondu, kuri finansēja 2017. gada piekrastes publiskās infrstruktūras monitoringu, LZK un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” eksperti apmeklēja 47 objektus visā Latvijas piekrastes garumā. Monitoringa rezultātā tika apkopoti dati un izvēlētas publiskās infrstruktūras dabas objektu vietas, kuru labiekārtošana pieejamības principu nodrošināšanā būtu visoptimālākā un rezultatīvākā. LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gada projektā ir paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas. Pateicoties Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF) atbalstam, līdz šim dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos, Jūrkalnē, Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē. Otrais “Naac” karogs tiks pacelts 4.jūnijā, Engures pašvaldības Ķesterciema pludmalē.

Spread the love

Pievienot komentāru