Cēsīs atklāj “Valsts #196” vēstniecību iedzīvotāju digitālo prasmju attīstīšanai

Cēsīs, 31.maijā, Pils ielā 4 atklāta kustības Valsts #196 vēstniecība, kas būs vieta, kur ikvienam apgūt prasmes un zināšanas digitālās identitātes attīstīšanai un mūžizglītības praktizēšanai datu tehnoloģiju laikmetā. Vēstniecības telpās plānots organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus, diskusijas, sniegt konsultācijas un attīstīt sadarbības projektus iegūto digitālo prasmju un zināšanu nostiprināšanai.

Sandis Kolomenskis, IT uzņēmuma SQUALIO vadītājs un kustības “Valsts #196” vēstnieks: “Valsts #196 vēstniecības atklāšanas Cēsīs ir likumsakarīgs solis turpmākai iniciatīvas attīstībai sadarbībā ar Cēsu pilsētu. Vēstniecībā ikvienam būs iespēja apgūt jaunākās datu tehnoloģiju prasmes un zināšanas savas personīgās produktivitātes uzlabošanai, datu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju izpratnei un izmantošanai, lai sagatavotos nākotnes izaicinājumiem un iespējām, kuras sniedz digitālās tehnoloģijas. Es ticu, ka Valsts #196 vēstniecība kļūs par populāru socializācijas vietu, kur tiks attīstītas jaunas sadarbības un rastas iespējas digitālu un sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai.”

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs: “Cēsis mērķtiecīgi ir uzņēmušas digitālo kursu, lai kļūtu par Latvijas digitālās attīstības centru. Jau šobrīd īstenojam vairākus pašvaldības mēroga attīstības projektus iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidošanā, gan modernizējot skolu tīklu, gan nodrošinot dažādās mūžizglītības programmas iedzīvotāju kompetenču attīstīšanai. Uzskatu, ka Valsts #196 vēstniecības atklāšana ir būtisks papildinājums jau īstenotajiem un plānotajiem kustības pasākumiem Cēsu pilsētā.”

Kustības Valsts #196 ietvaros Cēsīs tuvākā gada laikā plānots īstenot dažādus pētījumus, mūžizglītības programmas, datu tehnoloģiju apguves rīku izveide, mentoringa un pieredzes apmaiņas programmas pieaugušajiem.

Jaunatklātajās Valsts #196 vēstniecības telpās darbosies arī kustības līdzdibinātāja Latvijas IT klāstera konsultatīvā pārstāvniecība, kas būs pirmā IT klāstera filiāle ārpus Rīgas.

Latvijas IT klastera valdes priekšsēdētājs Gatis Ošs: “Latvijas IT klasteris ikdienā sniedz konsultācijas par datu un tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Vidzemes reģionā ir vērojams salīdzinoši straujš uzņēmumu attīstības vektors, tādēļ Latvijas IT klastera reģionālā klātbūtne ir ļoti būtiska, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem, attīstot to potenciālu un izmantojot datu tehnoloģiju priekšrocības.”

Kustība Valsts #196 simbolizē pasauli bez robežām savu zināšanu attīstīšanai un iespēju realizēšanai. Valsts #196 iniciators ir IT uzņēmums SQUALIO, tajā jau apvienojušies desmit partneri – Ekonomikas ministrija, Cēsu novada pašvaldība, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas IT klasteris, Latvijas IKT asociācija, IT uzņēmumi Microsoft Latvia, Draugiem Group, Cēsu koprades Skola6.

Spread the love

Pievienot komentāru