“Tagad laiks ir mans!”: ielūdz uz bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” atvēršanas svētkiem

Biedrība “Ascendum” ielūdz uz bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” atvēršanas svētkiem, kas Dzejas dienu ietvaros 6.septembrī plkst. 13.00 notiks kultūras un mākslas centrā “NOASS”.

Bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” izdošanu pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. Šogad iznākusi jau sestā atjaunotā “Garā pupa”, kuras sastādītāja un redaktore ir dzejniece Inese Zandere, bet ilustrācijas zīmējusi māksliniece Rūta Briede.

Par grāmatas moto šogad izvēlēta rindiņa “Tagad laiks ir mans!” no Annas Belkovskas dzejoļa, kas grāmatā iekļauts sadaļā “Jaunums”. Tur lasāmi 34 mūsdienu autoru dzejoļi bērniem, tai skaitā Ingas Gailes, Māras Cielēnas, Marta Pujāta, Arvja Vigula, Kārļa Vērdiņa un Toma Treiberga darbi. Grāmatā iekļauta arī spēle, pasaka, Guntara Godiņa raksts par igauņu valodu un muzikalitāti, kā arī atdzejojumi no angļu, itāļu un spāņu valodas. Nodaļā “Atgādinājums” lasāmi dzejoļi, kurus sarakstījuši jau miruši autori, kas šogad svin apaļas jubilejas, bet nodaļā “Atradums” lasītājs atradīs bērnu dzeju, kas 1959. gadā tika publicēta trimdas žurnālā “Mazputniņš”. Neiztrūkstoša ir arī “Garās pupas” nodaļa “Sākums”, kurā lasāmi šī gada “Garās Pupas” bērnu dzejoļu konkursa labākie darbi.

“Garās pupas” atklāšana notiks 6. septembrī plkst. 13.00 kultūras un mākslas centrā “NOASS”. Atklāšanu vadīs Inese Zandere un Rūta Briede, pasākumā piedalīsies dzejnieki Anna Belkovska, Juris Kronbergs, Marts Pujāts un Māra Cielēna, kā arī aktrise Guna Zariņa, kas lasīs Aivara Neibarta dzejoļus. Bērni, kuru dzejoļi iekļauti grāmatā, pasākuma laikā varēs tikt pie sava “Garās pupas” eksemplāra un balvām, kā arī iesaistīties konkursos un radošās aktivitātēs.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, klasēm un apmeklētāju grupām, kas plāno ierasties uz “Garās pupas” atklāšanas pasākumu, lūgums pieteikt dalību, uz e-pastu [email protected] sūtot ziņas par plānoto apmeklētāju skaitu, skolu un kontaktinformāciju.

Biedrība “Ascendum” izdod dzejas gadagrāmatu “Garā Pupa” kopš 2014. gada. Šogad “Garās pupas” izdošanu un atvēršanas svētku norisi atbalsta Dzejas dienas, Valsts kultūrkapitāla fonds un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, SEB Banka, “Rasēns” un Arctic Paper.

Spread the love

Pievienot komentāru