Tukumā iesāks latviešu pasakām veltītu gadu

edf

Sestdien, 19.janvārī, Tukuma bibliotēkā pulksten 14 ar socioloģes un saeimas priekšsēdētājas vietnieces Dagmāras Beitneres Le Gallas un folkloras pētnieka Gunta Pakalna uzstāšanos tiks izziņots latviešu pasakām veltīts gads. 2019.gada 2.septembrī latviešu pasaku tēvam Ansam Lerhim-Puškaitim apritēs 160., bet 25.decembrī ievērojamajam folkloristam un etnogrāfam Pēterim Šmitam – 150.jubileja. Šī iemesla dēļ referenti un klātesošie aicinās visa gada garumā dažādā veidā pievērst īpašu uzmanību pasakas nozīmībai mūsu tautas kultūrā.

Īss D.Beitneres Le Gallas uzrunas pieteikums: Pasaka kā mūžīgi bērnišķais cilvēkā… Kāpēc kultūra rodas no stāstu stāstīšanas? Vai sabiedrība ir teksts? Magnēts valodā un stāstā – mūs iespaido un virza? Vai stāsti palīdz mums saprast sevi? Bērnības pasakas un pieaugušo pasakas. Pasaku gars – virsuzdevums un vēstījums. Cilvēce stāsta – no attēliem pie stāstiem un atkal pie attēliem. Vai stāstu un pasaku gars ir nacionālās drošības garants?

Gunta Pakalna uzrunas tēzes: Kā un kāpēc pasakas vāca Anss Lerhis-Puškaitis? Kāpēc tieši viņš tiek saukts par latviešu ‘pasaku tēvu’? Kādi pasaku vācēji bija pirms viņa un pēc viņa? Šī gada otrs jubilārs Pēteris Šmits (1869-1938) un viņa “Latviešu pasakas un teikas” 15 sējumos – grāmatas, digitālā versija, tulkojums vācu valodā. Kā dažādos laikos pētītas un skaidrotas pasakas? Pasakas ir dzīvas tad, kad tās tiek stāstītas – ieskats stāstnieku kustībā Latvijā mūsdienās. Mutvārdu stāstīšanas priekšrocības.

Pasākumā muzicēs Slampes folkloras kopa ‘Pūrs’.

Tukuma novada Džūkstē atrodas Pasaku muzejs, kas iekārtots kādreizējā Lancenieku pamatskolā, tajā dzīvoja un par skolotāju 20 gadu garumā līdz pat mūža galam strādāja Anss Lerhis-Puškaitis. Tieši tur pasaku tēvs sakārtoja ‘Latviešu tautas teikas un pasakas’ septiņos sējumos, tādēļ latviešu tautas pasakas gada kulminācija paredzēta tieši 2.septembrī Džūkstē.

Ieeja notikumā Tukuma bibliotēkā 19.janvārī brīva, to atbalsta Tukuma bibliotēka un Tukuma novada Dome.

Abu referentu uzstāšanos būs iespējams vērot arī interneta tieššaistē – www.tukums.lv un Tukuma novada Domes Facebook

Spread the love

Pievienot komentāru