VARAM piedāvā risinājumus Skultes sašķidrinātās gāzes termināļa paātrinātai īstenošanai

2022. gada 6. septembris, Rīga – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs vēstulē Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai piedāvā vairākus priekšlikumus sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūvei, lai tādējādi mazinātu administratīvos šķēršļus un paātrinātu projekta īstenošanas virzību, kas šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ir vitāli svarīga valsts sociāli ekonomisko interešu nodrošināšanai.

Ministrs Plešs: “Līdzīgi, kā izstrādājot atvieglotu kārtību lielu vēja parku straujākai attīstībai Latvijas teritorijā, arī šobrīd ministrija redz virkni priekšlikumu, kā paātrināt Skultes termināļa būvniecību. Ņemot vērā darbu, kas šobrīd notiek, lai nodrošinātu energoresursu pieejamību, un saistībā ar nepieciešamību paātrināt Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstību, ministrijā esam izstrādājuši vairākus iespējamos risinājumus, kā mazināt birokrātisko slogu termināļa attīstībai. Lai stiprinātu Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību, šobrīd vilcināties nedrīkst. Vienlaikus jāuzsver, ka ministrijas piedāvātie risinājumi balstās sistēmiskos uzlabojumos. Priekšlikumi nekādā veidā neparedz samazināt vides un dabas aizsardzības prasības.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina papildināt komisijas skatīto likumprojektu ar aktivitāti, kas atvieglotu kārtību Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos un teritoriālajā jūrā paredzētu energoapgādes infrastruktūras attīstību. Pieļaujot iespēju, ka Latvijā varētu attīstīties arī citi sašķidrinātās dabasgāzes attīstības projekti, VARAM ir gatava piedāvāt grozījumus Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) likumprojektā, paredzot grozījumus, kas nosaka, ka IVN ir nepieciešams tirdzniecības ostas, iekraušanas un izkraušanas kuģu piestātnes ārpus ostām, kas savienotas ar zemi (izņemot prāmju piestātnes) un kas var uzņemt kuģus, kuru masa pārsniedz 1 350 tonnu. Proti, arī IVN likumā paredzot, ka IVN procedūra būtu nepieciešama tikai tām piestātnēm, kas ir savienotas ar zemi (jeb piesaistītas gruntij), savukārt, piemēram, peldošām piestātnēm IVN procedūras veikšana nebūtu nepieciešama.

Tāpat ministrija un tās padotības iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) – apņemas izvērtēšanu uzsākt jau ziņojuma sabiedriskās apspriešanas posmā un sniegt savus priekšlikumus ziņojuma pilnveidošanai, ja tādi būtu nepieciešami, lai tādējādi samazinātu termiņus. Vienlaikus, lai paātrinātu atzinuma izdošanas procesu, kā arī uzsāktu izvērtēšanu jau sabiedriskās apspriešanas posmā, ir nepieciešama ne tikai VARAM un VPVB rīcība, bet arī atbildīga, ātra un profesionāla komersanta un ziņojuma izstrādātāja līdzdarbība un sadarbība.

VARAM, ņemot vērā plānotā termināļa attīstības tehniskos parametrus, risinājumus, atrašanās vietu un citus saistītos apstākļus, iespēju robežās piedāvās arī citus procesuālus atvieglojumus.

Kā ziņots iepriekš, lai sekmētu Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību un drošību, VARAM izstrādājusi priekšlikumus arī lielu vēja parku paātrinātai attīstībai Latvijas teritorijā un tam nepieciešamā administratīvā sloga samazināšanu.

Spread the love

Pievienot komentāru