Aicina saskaņoti rīkoties kardiovaskulāro slimību novēršanai Latvijā

 

Šā gada 13.septembrī no plkst. 15.00 līdz 16.30 Eiropas mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, pasākuma “Kardiovaskulāro slimību novēršana Latvijā” ietvaros interesenti tiks iepazīstināti ar Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvu neinfekciju slimību jomā un aktuālo situāciju Latvijā, apspriedīs priekšlikumus ārstēšanas uzlabošanai Latvijā, kā arī kopīgu aicinājumu rīcībai.

Pasākumu organizē Sirds un asinsvadu slimību darba grupa, kas izveidota pēc biedrības “EAPN-Latvia” (Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas organizācija) iniciatīvas Eiropas sociālās politikas darba grupas ietvaros sadarbībā ar biedrībām “Rīgas aktīvo senioru alianse”, “Latvijas Senioru kopienu apvienība”, projektu “Senioru Saeima”. Lai sekmētu EK iniciatīvas mērķu sasniegšanu Latvijā un samazinātu kardiovaskulāro slimību nelabvēlīgo ietekmi, darba grupa gatavo Aicinājumu rīcībai, aicinot pievienoties mediķus, veselības aprūpes ekspertus, valsts pārvaldes institūciju speciālistus, pacientus, seniorus, darba devējus un darba ņēmējus un organizācijas, augstskolu un pētniecības institūciju pārstāvjus, citas sabiedrības grupas un intereses pārstāvošas organizācijas.

Sirds un asinsvadu jeb kardiovaskulārās slimības ir nozīmīgākā sabiedrības veselības problēma kā Latvijā, tā arī citās Eiropas valstīs. Eiropas Komisija ir uzsākusi iniciatīvu neinfekciju slimību, tajā skaitā sirds un asinsvadu slimību, saslimstības un mirstības mazināšanai. Arī Latvijas sabiedrības veselības pamatnostādnēs kardiovaskulāro slimību ārstēšana ir izvirzīta par vienu no prioritātēm, darba grupas mērķis ir aicināt uz saskaņotu rīcību, lai veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju mūžu iedzīvotāju un kopējās ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

Darba grupa turpina 2020.gadā iesākto darbu, kura mērķis ir veicināt sociālo tiesību ievērošanu un palielināt ārstēšanas pieejamību visiem iedzīvotājiem, sevišķu uzmanību pievēršot sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Darba grupā aicināti piedalīties un piedalās ārsti, veselības aprūpes nozares eksperti, pacientu biedrību, citu nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts institūciju pārstāvji, mediji.

Spread the love

Pievienot komentāru