Dibināta biedrība “Baltic Family Firm Institute” ģimenes uzņēmumu atbalstam

Biedrība “Baltic Family Firm Institute” (BFFI, Baltijas ģimenes uzņēmumu institūts) dibināta ar mērķi atbalstīt veiksmīgu un spēcīgu ģimenes uzņēmumu izaugsmi Baltijas valstīs.

Biedrība apvieno akadēmiķus un nozares ekspertus no trim Baltijas valstīm, lai 1) veicinātu ilgtspējīgu vairāku paaudžu ģimenes uzņēmumu attīstību Igaunijā, Latvijā, un Lietuvā, 2) veidotu izpētes un mācību programmas, kas risina ģimenes uzņēmumu stratēģiskos, operatīvos un korporatīvās pārvaldības jautājumus, 3) īstenotu informatīvas kampaņas ģimenes uzņēmumu izveides veicināšanai, kā arī 4) organizētu pasākumus ģimenes uzņēmumu pārstāvjiem.

“Baltic Family Firm Institute” balstās uz trīs stūrakmeņiem – izpēti, konsultācijām un izglītību – nodrošinot ģimenes uzņēmumu pārstāvjiem, konsultantiem un zinātniekiem pētījumos balstītas zināšanas un praktiskās metodes.

Anete Pajuste, Stockholm School of Economics in Riga profesore, skaidro, kā radās biedrības dibināšanas ideja: “Pēdējo trīsdesmit gadu laikā notikušas ievērojamas izmaiņas Baltijas uzņēmumu pārvaldības jomā, un pirmā uzņēmēju paaudze, kas dibināja uzņēmumus pēc neatkarības atgūšanas, ir sasniegusi pensijas vecumu. Sarunās ar uzņēmējieam, konsultantiem un politikas veidotājiem radās ideja, ka ir pienācis laiks izveidot organizāciju, kura apvienotu spēkus ģimenes uzņēmumu izpētes, konsultāciju un izglītības jomā.

Pieredze rāda, ka ģimenes uzņēmumi spēlē nozīmīgu lomu valsts ekonomikā, taču viens no lielākajiem izaicinājumiem ir ģimenes uzņēmumu pēctecība – uzņēmuma nodošana nākamajai paaudzei, profesionālas vadības piesaiste vai pārdošana. Pēctecības jautājumi kļūst arvien sarežģītāki, ņemot vērā izmaiņas ģimenes, vadības un pārvaldības sistēmās. Laba uzņēmuma pārvaldība samazina interešu konfliktus, saglabā harmoniskas ģimenes attiecības, un rada pievienoto vērtību visām iesaistītajām pusēm. Šajā kontekstā viens no pirmajiem biedrības pasākumiem būs Atklāšanas Konference, kas veltīta uzņēmumu pēctecības jautājumiem.”

BFFI sākotnējā vadības komandā ir septiņi domubiedri, kurus iedvesmo iespēja veicināt ģimenes uzņēmumu izaugsmi Baltijas valstīs. Valdes locekļi ir Jānis Bērziņš (BI Norwegian Business School), Valdonė Darškuvienė (ISM University of Management and Economics, Lithuania), Krista Jaakson (Tartu University, Estonia), Valērija Kozlova (Augstskola RISEBA), Kārlis Krastiņš (Prudentia), Anete Marhele (Eversheds Sutherland Bitāns), un Anete Pajuste (Stockholm School of Economics (Riga)).

“Ģimenes uzņēmumi ir nozīmīga un neatkarīga izpētes joma, kurā ir daudz darāmā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas akadēmiskajā vidē. BFFI nodrošina platformu, kas ļauj ieinteresētajiem pētniekiem un ekspertiem veidot kontaktus ar ģimenes uzņēmumiem un citiem pētniekiem Baltijas valstīs,” skaidro Krista Jaakson, Tartu Universitātes asociētā profesore. BI Norwegian Business School asociētais profesors Jānis Bērziņš turpina: “BFFI nodrošina iespēju divpusējam dialogam starp pētniekiem un biznesa vides pārstāvjiem, veidojot labāku izpratni par ģimenes uzņēmumu aktuālajiem jautājumiem.”

Anete Marhele, Nodokļu prakses vadītāja Eversheds Sutherlands Bitāns, dalās ar pieredzi ģimenes uzņēmumu juridiskajos jautājumos: “Ģimenes uzņēmumi veido ļoti nozīmīgu daļu Baltijas valstu ekonomikās, tāpēc ir svarīgi atbalstīt un palīdzēt nodrošināt šo uzņēmumu pēctecību un tālāku attīstību. BFFI ir radīts, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu.”

“Ģimenes uzņēmumi ir viens no ekonomikas stūrakmeņiem. Daži mazāki, daži lielāki, bet aktuālie jautājumi ir līdzīgi. Kāda ir uzņēmuma priekšrocība? Kā veiksmīgāk konkurēt ar starptautiskajiem “milžiem”? Kāda ir optimālā kapitāla struktūra? Kāda ir uzņēmuma vērtība? BFFI var palīdzēt rast atbildes uz šiem jautājumiem, daloties pieredzē ar nozares labo praksi,” stāsta Kārlis Krastiņš, Prudentia partneris, kuram ir ilggadēja pieredze ģimenes uzņēmumu pēctecības plānošanā, kā arī kapitāla un investoru piesaistīšanā.

ISM Universitātes (Lietuva) profesore Valdonė Darškuvienė uzsver: “Institūts būs tikšanās vieta ģimenes uzņēmumiem, pētniekiem un konsultantiem ar mērķi labāk izprast ģimenes uzņēmumu ārējos un iekšējos izaicinājumus mainīgajā biznesa vidē. BFFI nodrošinās pētījumos balstītas zināšanas un risinājumus, attīstot ilgtspējīgus ģimenes uzņēmumu modeļus.”

“Daudzi ģimenes uzņēmumi Baltijā pirmo reizi ir nonākuši līdz būtiskam dzīves ciklam – uzņēmuma nodošanai nākamajam īpašniekam vai vadītājam. Veiksmīga uzņēmuma nodošana nodrošina pēctecību, saglabā darba vietas, kā arī vairo aktīvu vērtību. Viens no BFFI mērķiem ir atbalstīt ģimenes uzņēmumus šajā svarīgajā dzīves posmā,” skaidro Valērija Kozlova, ģimenes uzņēmumu pētniece Augstskolā RISEBA.

Ģimenes uzņēmumu īpašnieki un vadītāji, ģimenes biroju pārstāvji, kā arī konsultanti un padomdevēji tiek aicināti kļūt par “Baltic Family Firm Institute” biedriem un sadarbības partneriem. Divas galvenās biedru kategorijas ir individuālie biedri un korporatīvie biedri. BFFI biedriem tiks nodrošināti regulāri tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi ekspertu vadībā, jaunumi ģimenes uzņēmumu izpētes jomā, kā arī jaunākā informācija no ģimenes uzņēmumu datubāzes. Korporatīvajiem biedriem būs iespēja saņemt pro bono padomus no sadarbības partneriem juridiskajos, finanšu un vadības jautājumos. Vairāk par biedru kategorijām un ieguvumiem var uzzināt šeit.

Visi biedri un sadarbības partneri tiek aicināti uz “Baltic Family Firm Institute” Atklāšanas Konferenci 24.novembrī Rīga. Konference būs veltīta ģimenes uzņēmumu pēctecības jautājumiem.

Spread the love

Pievienot komentāru