Nosvinēti Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves spāru svētki

Piektdien, 19.augustā, nosvinēti Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves spāru svētki. Kā apliecinājums tam, ka viens no nozīmīgākajiem posmiem būvniecībā ir noslēdzies – pabeigta jumta nesošā konstrukcija, jaunbūves augstākajā punktā pacelts tradicionālais vainags.

Mārupes Mūzikas un mākslas skola pārbūves rezultātā kvalitatīvu mācību procesu mūsdienīgā vidē varēs nodrošināt 600 audzēkņiem līdzšinējo 450 vietā.

Pasākumā piedalījās Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieki Mārtiņš Bojārs un Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, Pašvaldības īpašumu pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Guntars Igaunis, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha, SIA “Selva Būve” pārstāvji – valdes priekšsēdētājs Rolands Orlovskis, projekta vadītājs Mārcis Liepiņš, darbu vadītājs Aleksandrs Daņilovs un citi.

Līdz šim brīdim paveiktais:

• izbūvētas nesošās būvkonstrukcijas – dzelzsbetona un mūra sienas;

• uzsākti ēkas fasādes un jumta apdares darbi;

• uzsākti ēkas iekšējo inženiertīklu izbūves darbi;

• uzsākti iekštelpu grīdu, sienu un griestu apdares darbi.

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs: “Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūve, tāpat kā 2021.gadā uzceltā bērnudārza “Zīļuks” celtniecība un Mārupes pamatskolas piebūves būvniecība, ieies vēsturē ar jaunu pieeju sabiedrisko ēku projektēšanā un būvniecībā Mārupes novadā. Projekts tapis Būvniecības informācijas modulēšanas vidē (BIM), kas dod iespēju pašvaldībai daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot būvprojektu un vadīt būvdarbus.”

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha: “Tā kā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas telpu kapacitāte jau vairākus gadus ir nepietiekama mācību procesa nodrošināšanai un mākslas programmas apguvei, līdz šim tika īrētas telpas citā ēkā, esošās skolas ēkas rekonstrukcija un jaunas piebūves izbūve bija loģisks solis attīstības virzienā – paplašinātās telpas sniegs arī iespēju dažādot skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu piedāvājumu.”

SIA “Selva Būve” valdes priekšsēdētājs Rolands Orlovskis: “Mārupe attīstās! Un šis ir galvenais jaunums, jo attīstība bez kultūras nav iespējama. Viens no skaistākajiem brīžiem katrā būvniecības procesā ir spāru svētki, kad mēs redzam būves veidolu. “Selva Būve” strādā ar pārliecību, ka visu, ko būvējam šodien, mēs būvējam nākotnei. Izglītotai, par sevi pārliecinātai un inteliģentai nākotnes paaudzei.”

Būvdarbi, kas paredzēja esošas skolas ēkas rekonstrukciju un jaunas piebūves izbūvi, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanu jaunu autostāvvietu izveidei, atbilstoši 2021.gada 15.septembrī noslēgtajam līgumam uzsākti 2021.gada 1.oktobrī. Būvprojektu izstrādājis SIA “AR.4”, būvdarbus veic Mārupes novada uzņēmums SIA “Selva Būve”.

Objekta pilnīga pabeigšana un nodošana plānota līdz 2022.gada 15.decembrim. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 4 562 699,65 eiro bez PVN. Pārbūves projektā tiks rekonstruēta skolas divstāvu ēka 1024 m2 platībā, jaunās četrstāvu piebūves platība būs 2 267 m2. Būvniecības lieta reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā ar Nr. BIS-99486-1668.

Būvniecības laikā skolas mācību process tiek nodrošināts citās telpās. Mākslas nodaļa darbojas Mārupes pamatskolas telpās, savukārt Mūzikas nodaļu audzēkņi mācās turpat netālu esošajās sabiedrībai “Mārupe” piederošajās telpās, kā arī Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes pamatskolā un Mārupes Valsts ģimnāzijā.

Spread the love

Pievienot komentāru