BICG izslēdz “Latvijas valsts mežus” no korporatīvo biedru loka

Ņemot vērā apšaubāmo praksi, kādā notika “Latvijas valsts mežu” (LVM) valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu atlase un ievēlēšana, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts (BICG) ir pieņēmis lēmumu izslēgt uzņēmumu no BICG kā korporatīvo biedru.

Attiecīgo lēmumu ceturtdien pieņēma BICG padome.

BICG padome izslēdza arī divus individuālos biedrus, kuri kā LVM padomes locekļi piedalījās lēmumu pieņemšanā par jauno valdes sastāvu.

BICG piedalījās LVM padomes izveidotās nominācijas komisijas darbā, lai atlasītu valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, un publiski ir paudis bažas par atlases procesa norisi, kā arī uzdevis jautājumus par jaunā valdes priekšsēdētāja atbilstību konkursā izvirzītajām prasībām.

Ņemot vērā publiskajā telpā paustās bažas par LVM jaunās vadības atlases procesu, arī Ministru prezidents ir uzdevis Pārresoru koordinācijas centram veikt neatkarīgu novērtējumu par atsevišķu valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu atbilstību labas korporatīvās pārvaldības principiem.

Vienlaikus BICG aicina sākt plašas konsultācijas ar lēmumu pieņēmējiem par valdes un padomes locekļu izvirzīšanas procesa pilnveidošanu valsts kontrolētajos uzņēmumos Baltijā. Svarīgi ir arī diskutēt par iespēju nodrošināt kolektīvas veto tiesības visu neatkarīgo nominācijas komisijas locekļu balsojumam, tiesības publiski komentēt atlases procesu, pārskatīt prasību izvirzīšanu potenciālajiem kandidātiem, iesaistīt personāla atlases uzņēmumus un definēt to lomu un kompetenci u.c.

Visiem BICG biedriem ir saistošs BICG Ētikas kodekss, kas paredz godīguma, caurskatāmības un atbildības principu ievērošanu praksē.

Spread the love

Pievienot komentāru