Olainfarm paziņotie otrā kvartāla rezultāti ir neapmierinoši

Zāļu ražotāja AS “Olainfarm” lielākais akcionārs SIA “Olmafarm” ir izvērtējis publicētos uzņēmuma pirmā pusgada darbības rādītājus. Izdalot pārskata periodu ceturkšņos, ir skaidri redzams, ka otrais ceturksnis ir bijis ar ievērojami sliktākiem rādītājiem vairākās būtiskās biznesa pozīcijās.

Publiskotais pārskats par 2019. gada pirmo pusgadu uzrāda mērenu apgrozījuma un peļņas pieaugumu, salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2018. gadā, tomēr, salīdzinot pirmo un otro 2019. gada ceturksni, vairāki rādītāji iezīmējas ar negatīvu tendenci:

• Konsolidētie ieņēmumi 2019. gada 2. ceturksnī attiecībā pret 2019. gada 1. ceturksni ir samazinājušies par 9% jeb aptuveni 3,1 miljonu eiro.

• 2. ceturkšņa peļņa, salīdzinājumā ar 1. ceturksni, ir samazinājusies par 52%, kas veido 4,4 miljonu eiro lielu peļņas kritumu.

• Būtisks kritums ir novērojams arī EBITDA rentabilitātes pozīcijā, kur 2. ceturkšņa laikā tā ir samazinājusies par 40% jeb 4,2 miljoniem eiro.

• Vienlaikus arī nekonsolidētajos ieņēmumos, salīdzinot šā gada 2. ceturksni ar 2018. gada attiecīgo periodu, ir redzams 2% samazinājums.

Izvērtējams jautājums ir par uzņēmuma likviditāti un kreditoru pozīciju. Pārskata periodā parādsaistības ir pieaugušas par 1,5 miljoniem eiro, neskatoties uz faktu, ka uzņēmuma kontā ir izveidojies ievērojams finanšu līdzekļu uzkrājums aptuveni 10 miljonu eiro apmērā. Nepieciešams pārskatīt motivāciju tik lielu finanšu līdzekļu turēšanā un parādsaistību nenoslēgšanā. Turklāt 2. ceturksnis iezīmējas ar vēl kādu īpatnību – trīs mēnešu laikā par 1 miljonu eiro ir palielinājies administratīvo izmaksu apjoms, kas, salīdzinot ar vēsturiskajiem datiem periodos, kad netiek veiktas lielas stratēģiskās investīcijas, rada bažas par uzņēmuma finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Mēs secinām, ka “Olainfarm” vadības publiski paustā nostāja par veiksmīgo pirmo pusgadu ir jāizvērtē detalizētāk. Sākot ar otro ceturksni, uzņēmumā ir strauji pasliktinājušies svarīgi biznesa un finanšu rādītāji, kas raida neskaidrus signālus par uzņēmuma pārvaldības efektivitāti.

Spread the love

Pievienot komentāru