Darba devēji nākotnē varēšot atlaist Covid-19 sertifikātus neieguvušus darbiniekus – lūk uz ko tas attieksies

Uz ko tas attieksies

Paredzēts izskatīt darba devēja pienākumu nepakļaut paaugstinātam inficēšanās riskam sabiedrības grupas, kurām ir īpaši augsts risks veselībai saistībā ar Covid-19 saslimšanu; darba devēja pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošus pakalpojumus (pakalpojuma sniedzējs ir ieguvis sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) un drošu darba vidi darbiniekiem, sniedzot pakalpojumus ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs un izglītības iestādēs.

 

Iecerēts izvērtēt arī valsts un pašvaldību pienākumu sniegt klātienē tikai epidemioloģiski drošus pakalpojumus, vienlaikus paredzot iespēju personām, kurām nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, saņemt klātienē tikai tos pakalpojumus, kur nav iespējama neklātienes pakalpojumu sniegšana.

 

Darba devēju tiesības

Darba devējam plānotas tiesības pieprasīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu nodarbinātajiem, kuri pilda darba pienākumus, kas saistīti ar palielinātu risku inficēt citas personas vai palielinātām iespējām inficēties pašiem.

Tāpat tas attieksies uz tiem, kas sniedz klātienē pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēs, vai kuru darba pienākumi ir kritiski iestādes vai uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, vai kuri nodrošina tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām darbiniekam nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Vēl viens punkts paredz, ka līdz 2021. gada 15. septembrim pienākumu iegūt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar paaugstinātu risku inficēt citas personas vai situācijās, kad darbinieki paši ir pakļauti paaugstinātam inficēšanās riskam.

 

Īpašās grupas

Īpaši tas būs gadījumos, ja darbinieks vai pakalpojuma saņēmējs pieder kādai no sabiedrības grupām, kam ir īpaši augsts risks veselībai saistībā ar Covid-19 – gados vecākas personas, personas ar hroniskām slimībām u.c..

Tāpat sertefikāts būs jāiegūst tiem, kas sniedz klātienē epidemioloģiski drošus pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēs vai kuru darba pienākumi ir kritiski iestādes vai uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, vai kuri nodrošina tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām darbiniekam nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Spread the love

COMMENTS

Pievienot komentāru