Valsts kontrole uzskata, ka, iespējams, CSDD sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem ir pārāk dārgi – ko tas nozīmē mums

Valsts kontroles ieteikumi pēc revīzijas

SM un CSDD, ieviešot VK ieteikumus, tiks pilnveidota publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldība un pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība, tajā skaitā:

pilnveidota ministrijas darba organizācija valsts kapitāla daļu pārvaldībai;
pilnveidots lēmumu pieņemšanas process par kapitālsabiedrību peļņas sadali un uzraudzības sistēma pār to sasniegtajiem rezultātiem gadījumos, ja tiks lemts par atšķirīgu dividenžu izmaksu, nekā to paredz normatīvie akti;
CSDD nodrošinās regulāru cenu pārskatīšanu atbilstoši faktiskajām izmaksām un skaidri definēs pakalpojumus, kuru cena drīkst pārsniegt aprēķināto pašizmaksu;
CSDD noteiks tādus pretendentu atlases kritērijus, kas ļaus noteikt ekonomiski pamatotas tehniskās apskates pakalpojuma cenas.

Lasi arī: Mohsens Noruzi prognozē, kurās zodiaka zīmēs dzimušajiem Maijā gaidāmas lielākās pārmaiņas

Vienlaikus izstrādāts priekšlikums valdībai izvērtēt nepieciešamību pēc grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, lai uzlabotu trešā līmeņa kapitālsabiedrību pārvaldību un valstī kopumā paplašinātu pienākumu ar finanšu līdzekļiem un mantu rīkoties lietderīgi, proti, attiecinot to arī uz trešā līmeņa kapitālsabiedrībām.

 

Termiņš ieteikumu ieviešanai ir 2023. gada janvāris CSDD un 2023. gada jūlijs ministrijai, informēja VK.

CSDD sola ieviest ieteikumus un nodrošināt regulāru pakalpojumu cenu pārskatīšanu. CSDD pēc iepazīšanās ar VK revīziju norādījusi, ka revidenti atzinīgi novērtējusi CSDD pārvaldību vairākos būtiskos jautājumos: pārskatīts un Ministru kabinetā apstiprināts uzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis, savlaicīgi sagatavota, pārskatāma un atbilstoši strukturēta darbības stratēģija, nodrošināta atbilstoša atskaitīšanās par stratēģijas īstenošanu, kā arī nodrošināts pārskatāms uzņēmuma rīcībā atstātās peļņas izlietojums.

Tomēr VK norādījusi uz atsevišķām nepilnībām CSDD darbā. Kā būtiskāko CSDD atzīmēja, ka vairāku pakalpojuma pašizmaksa atšķiras no Ministru kabineta apstiprinātā cenrāža. Piemēram, 20 gadījumos noteiktā cena ir zemāka par pašizmaksu, bet četriem pakalpojumiem cena ir bijusi augstāka. Ņemot vērā ārējos apstākļus, pakalpojumu pašizmaksa ir mainīga un CSDD atzīst, ka direkcija nav savlaicīgi vērsusies valdībā par nepieciešamajām cenu izmaiņām.

Savukārt attiecībā uz VK secinājumu par komersantiem pārmaksāto pakalpojumu, CSDD norādīja, ka ziņojums ir balstīts uz pieņēmumu, ka atsevišķu akreditēto komersantu peļņa ir bijusi pārāk augsta. Tādēļ CSDD vērš uzmanību, ka, nosakot pakalpojumu cenas, tika veiktas investīcijas vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā, izbūvējot jaunas tehniskās apskates stacijas Siguldā, Jelgavā un Tukumā, vienlaicīgi izveidojot vienu no modernākajiem tehniskās apskates staciju tīkliem Eiropā.

CSDD atzīmēja, ka revīzijas pārskata periodā iekļauts Covid-19 pandēmijas laiks, bet arī šajā laikā CSDD turpināja apkalpot klientus, pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem un cenšoties rast klientiem vislabākos iespējamos risinājumus pakalpojumu saņemšanai.

CSDD sola ieviest VK revīzijas noteiktos ieteikumus, kas paredz nodrošināt regulāru cenu pārskatīšanu atbilstoši faktiskajām izmaksām, kā arī šajā gadā tiks izsludināts publiskais iepirkums par tehniskās apskates pakalpojuma sniegšanu Latvijā, kas nodrošinās lielāku konkurenci un objektīvu pakalpojuma cenu.

Spread the love

COMMENTS

Pievienot komentāru