Zinātnieku un industrijas sadarbību turpmāk veicinās kopuzņēmuma “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” īstenotajos projektos

Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu noslēgt administratīvo nolīgumu, lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju un uzņēmumu dalību kopuzņēmuma “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” (SDT) projektos, piesaistot līdzfinansējumu no pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”.

Kopuzņēmuma projekti ir svarīgi Latvijas zinātniskajām institūcijām, jo tie veicina efektīvu sadarbību ar komercsektoru. Tajos piedalās arī industrijas pārstāvji un tiek īstenoti projekti arī Latvijai tradicionāli nozīmīgajā čipu industrijā. Šī nozare Latvijai ir ļoti svarīga, jo tajā pastāv efektīva akadēmiskā sektora un industrijas sadarbība, kā arī tā ir daļa no Viedās specializācijas stratēģijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prioritātes.

Iepriekšējā – ECSEL kopuzņēmuma konkursos tika atbalstīti un finansēti 13 projekti (noslēgti 16 līgumi) ar Latvijas iesaisti. Tajos kā dalībnieki piedalās Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts un Rīgas Tehniskā universitāte. Trīs projektos ir iesaistīti arī Latvijas uzņēmumi – Latvijas Mobilais telefons, SIA SAF Tehnika un AS Madara Cosmetics. Kopumā ECSEL darbības laikā no tā piesaistīts ES līdzfinansējums 1,36 milj. eiro apmērā, kas ir būtisks ieguldījums zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju pamatnostādnēs doto uzdevumu īstenošanai.

SDT nacionālā līdzfinansējuma administrēšanu nodrošinās Latvijas zinātnes padome (LZP), kas veiks arī visus nepieciešamos pasākumus, lai noslēgtu un parakstītu valsts dotācijas nolīgumus. “Apvārsnis Eiropa” 2021. – 2027.gada projektu konkursos, kuri tiek un tiks īstenoti ar SDT starpniecību, atbalstu piešķir atbilstoši MK noteikumiem. Projektu konkursi pieejami šeit.

2022.gada 23.augustā valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Par kopuzņēmuma “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas administratīvo nolīgumu” pieejams MK tīmekļvietnē.

Spread the love

Pievienot komentāru