Apstiprināta atbalsta programma digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Ministru kabineta š.g. 13.septembra sēdē apstiprināta vēl viena Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (Atveseļošanas fonds) atbalsta programma “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”.

Digitalizācija šodien ietekmē visas ekonomikas nozares un maina mūsu dzīvi, darbu un saziņu. Digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 pandēmija, apliecinot, cik aktuāla gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem ir spēja adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. Tādēļ Atveseļošanas fonda ietvaros kā viena no EM galvenajām prioritātēm definēta atbalsts uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstība.

“Covid-19 pandēmijas laiks apliecinājis, ka mums vitāli nepieciešams ieguldīt uzņēmumu un dažādu procesu digitalizācijā, kas ļautu elastīgāk piemēroties dažādām situācijām un mazinātu potenciālos negatīvos triecienus nākotnē. Atbilstoši IKT risinājumi un inovācijas ir ieguvušas īpašu nozīmi gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju ikdienā,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC), sekmējot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu digitālās transformācijas veicināšanai. Eiropas Digitālās inovācijas centri strādās, lai paaugstinātu uzņēmumu un sabiedrības izpratni par digitālo transformāciju.

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi abus Latvijas izvirzītos EDIC kandidātus – biedrību “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” un biedrību “Latvijas Digitālais akselerators”. EDIC attiecināmās izmaksas tiks segtas 50% apmērā no Atveseļošanas fonda finansējuma un 50% apmērā no programmas “Digitālā Eiropa”. Atveseļošanas fonda finansējums 10 miljonu eiro apmērā, būs pieejams līdz 2026.gada 30.jūnijam.

EDIC nodrošinās:

1) sākotnējā un otrreizējā digitālā brieduma testa veikšanu,

2) digitālās attīstības ceļa kartes, atzinuma izstrādi,

3) digitālās transformācijas konsultācijas, mentoringu,

4) piekļuvi eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām pirms investīciju ieguldījumiem,

5) palielinās informētību par digitālās transformācijas veicināšanas pakalpojumiem,

6) izveidos vismaz piecus reģionālos kontaktpunktus visā Latvijā.

Lai pieteiktos kādā no Ekonomikas ministrijas Atveseļošanas fonda digitālās transformācijas investīcijām, atbalsta saņēmējiem ir nepieciešams vērsties pie EDIC, lai veiktu sākotnējo digitālā brieduma testu un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti, kas būs padziļināts novērtējums par atbalsta saņēmējam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai. Lai pamatotu Atveseļošanas fonda finansējuma izlietojumu, atbalsta saņēmējiem būs nepieciešams veikt otrreizējo digitālā brieduma testu un saņemt atzinumu no EDIC, ja attiecināms, kas jāiesniedz iestādei, kas sniedz atbalstu.

Atbalsts būs pieejams granta veidā, sākot no šā gada 4. ceturkšņa.

Detalizēti ar jaunās atbalsta programmas nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta noteikumu projektā “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” īstenošanas noteikumi” (2.2.1.1.i. investīcija), kas publicēts Tiesību aktu portālā.

Kā zināms, Atveseļošanas fonds ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda finansējumam. Atveseļošanas fonda mērķis – atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda plāns ir sagatavots atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam mērķiem, ņemot vērā EK ieteikumus un ES Padomes rekomendācijas stabilai un veiksmīgai Latvijas izaugsmei. Atveseļošanas fonda līdzekļi Latvijā jāinvestē 2026.gada 1. pusgada laikā. Atveseļošanas fonda plānu iespējams skatīt šeit.

Spread the love

Pievienot komentāru