Darbu uzsākusi jaunā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktore

1.septembrī pirmo darba dienu aizvadīja jaunā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktore Benita Svareniece, informēja  Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Benita Svareniece, absolvējot Liepājas Pedagoģisko institūtu, ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību pamatskolas pedagoģijas un metodiku specialitātē, pamatskolas skolotāja kvalifikāciju un maģistra grādu pedagoģijā. Latvijas Universitātē Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas nodaļā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā.

B. Svarenieces profesionālā pieredze saistīta ar Bausku, kur vadīja Bauskas novada interešu izglītības iestādi “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” un bija Latvijas Universitātes Bauskas filiāles direktore.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas attīstības redzējumā B. Svareniece uzsver, ka kultūrizglītības vidusskola ir skola ikkatras personības izaugsmei, kas nodrošina konkurētspējīgu, kompetenču pieejā balstītu izglītības satura īstenošanu, inovatīvu mācību vidi izglītojamiem un pedagogiem. Vidusskolas darbības mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, organizēt un īstenot izglītības procesu tā, lai ikkatrs izglītojamais, pedagogs un saimnieciskais darbinieks veiktu savus pienākumus ar prieku.

Direktore pauž, ka ļoti būtiska ir spēja valsts vispārējās izglītības tirgū piedāvāt konkurētspējīgas izglītības programmas, vienlaikus nepieciešams attīstīt efektīvu un profesionālu izglītības iestādes pārvaldību, kā arī izveidot racionālu un ilgtspējīgu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas modeli. Izglītības iestādei jāveicina izglītojamajos, vecākos un darbiniekos piederības apziņa un lepnums par savu skolu, plānveidīgi turpinot veidot izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, informējot par iespējām un sasniegumiem dažādās jomās.

B. Svareniece vēlas realizēt savu attīstības redzējumu un apliecināt, ka Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir viena no vadošajām izglītības iestādēm Valmieras novadā un Vidzemē – bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Skola ar profesionālu un pieredzējušu pedagogu kolektīvu. Radoša skola ar tradīcijām un spilgtiem nākotnes mērķiem. Skola, kurā māksla un dizains ir pamats domāšanai, darīšanai un radīšanai.

Jauno Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktori amatā apstiprināja Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta domes sēdē.

Spread the love

Pievienot komentāru