Latvija apliecina konsekvento atbalstu Moldovas eirointegrācijai

2020.gada 16.decembrī norisinājās Latvijas un Moldovas politiskās konsultācijas videokonferences formātā, kurās Latviju pārstāvēja Ārlietu ministrijas politiskais direktors Jānis Mažeiks, savukārt Moldovu – Ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks divpusējo attiecību jautājumos Dumitru Sokolans (Dumitru Socolan).

J. Mažeiks izteica gandarījumu par pozitīvo divpusējo sadarbību, uzsverot nepieciešamību turpināt politisko dialogu un strādāt, lai sekmētu abu valstu ekonomiskās attiecības. Jāturpina veicināt uzņēmēju kontaktu veidošana, kā arī jāattīsta sadarbība tranzīta, loģistikas, IT, atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomās. J. Mažeiks un D. Sokolans pauda cerību, ka 2021.gada rudenī varēs organizēt nākamo Starpvaldību komisijas sēdi kopā ar biznesa forumu.

Amatpersonas pārrunāja Eiropas Savienības (ES) un Moldovas attiecību attīstību. J. Mažeiks uzsvēra Latvijas konsekvento atbalstu Moldovas centieniem tuvināties ES. Latvija, izmantojot attīstības sadarbības politikas instrumentus, turpinās sniegt palīdzību Moldovai tās reformu un eirointegrācijas procesos, daloties ar pieredzi un ekspertīzi. Vienlaikus J. Mažeiks norādīja, ka ir svarīgi, lai Moldova apņēmīgi turpinātu visas iesāktās reformas.

Konsultācijās tika apspriesta nākotnes sadarbība Austrumu partnerības ietvaros, Latvijas un Moldovas sadarbība starptautiskajās organizācijās, kā arī aktuālie reģionālās drošības dienaskārtības jautājumi.

Spread the love

Pievienot komentāru