Latvijas Universitāte savu vārda dienu atzīmē ar ikgadējo LU kopsapulci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šodien Latvijas Universitātei (LU) ir vārda diena – aprit 100 gadi kopš LU Satversmes oficiālās publikācijas Valdības Vēstnesī 1922.gada 2.septembrī. Šogad LU vēsturiskajā datumā Lielajā aulā pulcējās Universitātes saime, lai atskatītos uz aizgājušā pusgada rezultātiem un sveiktu kolēģus jaunajos akadēmiskajos amatos.

Latvijas Valdības oficiālais laikraksts Valdības Vēstnesis 1922.gada 2.septembrī publicēja Ministru prezidenta Zigfrīda Annas Meierovica un izglītības ministra biedres Valērijas Seiles 1922.gada 23.augustā parakstīto 1919.gada 16.jūlija likuma kārtībā izdoto Latvijas Universitātes Satversmi. Līdz ar to oficiāli tika pasludināts fakts, ka 1919.gada 28.septembrī dibinātā Latvijas Augstskola iegūst Latvijas Universitātes nosaukumu, kas bija svarīgs solis LU juridiskai atzīšanai par leģitīmu augstākās izglītības un zinātnes institūciju Latvijas Republikā.

LU Satversme stājās spēkā 1923.gada 28.martā pēc apstiprināšanas Latvijas Republikas 1. Saeimā ar Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes parakstu. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties un lasīt vēsturisko 1922.gada 2.septembra Valdības Vēstneša ziņojumu: Valdības vēstnesis, Nr. 196 (02.09.1922) – http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:2743|article:DIVL5

Šajā zīmīgajā dienā notika tradicionāla LU darbinieku kopsapulce. Ar muzikālu priekšnesumu to atklāja LU jauktais koris “Juventus”. Tad LU rektors profesors Indriķis Muižnieks sveica darbiniekus ar jauno studiju gadu: “Iepriekšējais pusgads bija ļoti piesātināts ar notikumiem, gan pozitīvi, gan negatīvi vērtējamiem, gan ar izaicinājumiem. Atceramies, iepriekšējā darbinieku sapulcē bija kovids, bet nebija kara Ukrainā. Bet šodien es gribētu koncertēties tomēr uz pozitīvo. Un tajā pat laikā atzīmēt, ka visas šis pozitīvas attīstības tendences, ko mēs redzam Universitātē, ir pateicoties visām mūsu kopīgām darbam un arī mūsu cilvēkiem.”

Atskatoties uz aizgājušā semestra aktualitātēm, LU rektors iezīmēja studentu uzņemšanas rezultātus un tendences, pētniecības aktualitātes un sasniegumus, sniedza ieskatu par LU sasniegumiem starptautiskajos reitingos, kā arī sprieda par augstākās izglītības tendencēm kopumā.

LU padomes priekšsēdētājs profesors Ivars Kalviņš savā uzrunā ieskicēja virzienus, kur LU vajadzētu doties, lai sasniegtu vēl vairāk panākumu un apliecināja, ka “padome ir sadarbības partneris Universitātei un tās stratēģija ir palīdzēt Universitātei attīstīties.”

Universitātes Arodbiedrības vadītāja Ilga Rampāne informēja par arodbiedrības atbalsta pasākumiem, aktualitātēm un nākotnes plāniem. Savukārt LU Studentu padomes vadītājs Ralfs Mihailovs pastāstīja par aktuāliem projektiem, kuros aktīvi piedalās studenti, pateicās par studentu atbalstu un aicināja arī turpmāk to darīt, tostarp, atbalstot Ukrainas studentus, kas studē Latvijā. Mihailovs uzaicināja visus uz Aristoteļa svētkiem, kas notiks svētdien, un pauda cerību, ka “topošais semestris būs notikumiem pilns mūsu Alma Mater.”

Tradicionāli darbinieku sapulcē tika sveikti jaunievēlētie profesori un asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, jaunie direktori. Tika pasniegti arī rektora pateicības raksti.

Spread the love

Pievienot komentāru