Pabriks atklās jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanas semināru

Pirmdien, 22.augustā, Ogres tehnikumā aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs atklās Jaunsardzes centra organizēto jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanas semināru.

Seminārā, kurš līdz 26.augustam notiks Ogres tehnikumā un tā apkārtnē, piedalīsies 57 instruktori, darbojoties trīs blokos: sporta tūrisms, veselīgs dzīvesveids un tā ievērošana, kā arī drošība uz ūdens.

Mācību process tiks organizēts kā teorētisko un praktisko nodarbību kopums. Sekmīgi nokārtojot kursa gala pārbaudījumus, jaunsargu instruktoram tiek piešķirta kvalifikācija un tiesības organizēt paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības un pasākumus uz ūdens un augstumā virs 1,5 metriem.

Jau ziņots, ka Jaunsardzes centrs aicina esošos pedagogus, augstāko izglītību ieguvušos, kā arī vidusskolu absolventus izvēlēties valsts aizsardzības mācības skolotāja profesiju.

Jau pašlaik esošie pedagogi var iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju, piedaloties kursos, kuru kopējais ilgums ir apmēram 11 nedēļas, pabeidzot apmācību divu gadu laikā.

Savukārt vidusskolu absolventiem Jaunsardzes centrs piedāvā apmaksātas studijas Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”, ja tiek noslēgts darba līgums ar Jaunsardzes centru. Šī programma ietver studijas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Līdz ar to tās absolventi būs tiesīgi strādāt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem un sporta skolotājiem, kā arī strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzos un interešu izglītības jomā.

Jaunsargu instruktoram jābūt augstākai pedagoģiskai izglītībai, militārai kvalifikācijai, jānokārto Jaunsardzes centra specifiskie kursi, jāorganizē pasākumi nedēļas nogalēs un vasarā, jābūt ar augstām komunikācijas prasmēm. Savukārt Jaunsardzes centrs organizē un apmaksā augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, kā arī nodrošina nepieciešamās militārās kvalifikācijas iegūšanu.

Spread the love

Pievienot komentāru