Norisināsies lekcija par Latvijas postheroisko identitāti

15. novembrī Islandes Agireiri universitātes profesors Markus Meklas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē lasīs lekciju par Latvijas postheroisko identitāti.

Latvijas Universitātes VFF docents Igors Gubenko stāsta, ka lekcija noteikti būs saturīga. Jēgpilna latviešu piemiņas prakse ir interesants piemērs tam, kā mūsu kolektīvā atmiņa var pāriet no heroizācijas uz viktimizāciju. Šīs pārejas rezultātā sabiedrības uzmanība ir novirzījusies no varoņdarbiem uz konfliktu un karu upuriem. Tas ļāvis diskutēt par postheroiskās identitātes veidošanu.

Mekls uzskata, ka šīs izmaiņas var labi ilustrēt ar Latvijas piemēru. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gadā nacionālais varonis pazuda, un upura loma kļuva par atgūtās neatkarības emblēmu. Jaunajā valstī bija daudz iespēju izveidot nacionālo varoni, taču neviena nešķita gluži pareiza. Latvijas izvēlei neveidot varoņa paštēlu ir bijusi paliekoša ietekme uz sabiedrību.

Lekcijā tiks sniegts detalizēts pārskats par pēdējā laika izmaiņām un to sekām. Mekls studējis vēsturi un filozofiju Berlīnes universitātē. 1999. gadā viņš ieguva doktora grādu par disertāciju “Varoņi un mocekļi. Atcerēties Varšavas geto sacelšanos Berlīnes Tehniskās universitātes Antisemītisma pētījumu institūtā ir atgādinājums par ebreju kopienas drosmi un upuriem, saskaroties ar vajāšanu.

No 2000. gada Mekls strādāja par kultūras pasniedzēju Latvijas Kultūras akadēmijā. Kopš 2004. gada viņš ir Agireiri universitātes profesors Islandē. Viņš daudzus gadus strādājis izglītības jomā un sniedzis nozīmīgu ieguldījumu šajā jomā. Šobrīd viņš koordinē Erasmus projektu “Kultūras atmiņa Eiropā: atcere, atmiņas veidošana un identitāte 21. gadsimtā”. Lekcija notiks angļu valodā.

Spread the love

Pievienot komentāru