Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normām, kas attiecas uz daudziem Latvijas elektroenerģijas ražotājiem

Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi

Otrdien, 20.septembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-31-0103 “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumu Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4. punkta un 3. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc AS “ZIEDI JP”, SIA “AD Biogāzes stacija”, SIA “BIO FUTURE”, SIA “GAS STREAM”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Conatus BIOenergy”, AS “International Investments”, SIA “Agro Iecava”, SIA “RZS ENERGO”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA “VECAUCE” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējas) pieteikumiem.

Līdz šim tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikumu iesniedzēju pārstāvji, kā arī institūciju, kas izdevušas apstrīdētos aktus- Saeimas un Ministru kabineta – pārstāvji.

Šodien Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicinātās personās – Tieslietu ministriju, biedrību “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija”, Dr. sc. ing. Vladimiru Kirsanovu un Dr. sc. ing. Aigu Barisu.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 27.septembrī plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Spread the love

Pievienot komentāru