Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Augkopība”

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu rīko nozares jauno profesionāļu meistarības konkursu augkopībā. 21.septembrī Kandavā tiksies septiņas komandas no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, lai parādītu savas prasmes un iemaņas augkopībā.

Dalībniekiem būs uzdevumi šādās jomās: augkopība un vide (jāzina ar augkopību saistītie riska faktori videi, situācijas analīze par lauksaimnieciskās ražošanas ietekmi uz vidi, vides piesārņošanas riska mazināšanu), lauksaimniecības sistēmas (jāzina lauksaimniecības sistēmu iedalījums un raksturojums), augsne un tās apstrāde (jāzina Latvijas augšņu tipi, augsnes īpašības un jāprot tos noteikt lauka apstākļos, jāzina augsnes apstrādes veidi un to pielietojums, augsnes auglība, ielabošana, agroķīmiskā izpēte, mēslošana), kultūraugi un augu maiņa/augseka (jāzina kultūraugu sugas un to audzēšana, jānosaka kultūraugu sugas pēc attēliem un sēklām), augu aizsardzība (jāzina kaitīgie organismi un to ierobežošana, jānosaka kaitīgie organismi pēc attēliem), augkopības mehanizācija I (darbs ar smidzinātāju un augu aizsardzības līdzekļiem (AAL)), augkopības mehanizācija II (Traktortehnikas vadības sistēmas, augsnes apstrādes tehnika).

Dalību konkursā apstiprinājušas komandas no LLU Malnavas koledžas, JAK Barkavas struktūrvienības, Latgales industriālā tehnikuma, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma (Kandavas un Cīravas teritoriālās struktūrvienības komanda).

VIAA organizē Konkursu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 4.3.apakšdarbības ietvaros.

 

Spread the love

Pievienot komentāru